wyciąg z Regulaminu zakupów:

XII. Dane osobowe

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane są przetwarzane w celach wykonania umowy (np. obowiązków gwarancyjnych) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przechowywanie danych osobowych do celów podatkowych).

 1. Składając zamówienie w e-Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych afiti.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Administratorem Danych gromadzonych w bazie afiti.pl jest właściciel e-Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez e-Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i pełnych danych osobowych umożliwiających wywiązanie się przez e-Sklep z zobowiązań.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, dla którego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy
  • do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych e-Sklepu, na podstawie wydanej przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera
  • do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń;
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  • dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko
  • dane identyfikujące podmiot gospodarczy: nazwa, NIP
  • dane adresowe i teleadresowe
 6. Jak długo przechowujemy dane
  • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe zebrane w celu działań marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 7. Klient w zakresie ochrony danych osobowych ma prawo:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych
 8. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest poprzez kierowanie korespondencji
  • elektronicznie: ado@afiti.pl
  • telefonicznie: + 48 608330528
  • listownie: Afiti Sp. z o.o, ul. Mielczarskiego 1/83, 02-798 Warszawa
 9. Informacja o obowiązku lub dobrowolności
   Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z e-Sklepem jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
  • Podanie danych w celach marketingowych (Newsletter – informacje o nowościach, promocjach i rabatach w e-Sklepie) jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach marketingowych uniemożliwi nam dostarczanie Tobie w przyszłości informacji na temat naszej bieżącej oferty i promocji.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem e-Sklepu.
 2. Towary prezentowane na stronach e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. e-Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron e-Sklepu. Rodzaje plików cookie, z których korzysta e-Sklep to:
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu,
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach swojej przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.